Brno 1999 - Řečkovice - Zámeček  - TŘI 
Společná výstava na Zámečku se dvěma studenty ŠUŘKY